0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

Čistící kapalina na audio a video – 30 ml

49 

Popis produktu

Čistící kapalina se používá na ištění AUDIO, VIDEO hlav a znečištěných drah pro vedení pásku.
 
NEBEZPEČÍ: páry mohou se vzduchem tvořit výbušnou směs. Isopropanol (index: 603-11 7-00-0; CAS: 67-63-0).
 
Jedná se o vysoce hořlavou kapalinu a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Uchovejte mimo dosah dětí. 
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
 
Balíček obsahuje jeden čistič na AUDIO a VIDEO.

Parametry

Katalogové číslo: 121463 Kategorie: , , ,
crossmenu