0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

LUTEMI ACDU V2 – Automatické doplňování vody

1 490 

Popis produktu

Jednotka umožňuje automaticky doplňovat vodu v nádrži a nebo ji naopak vyčerpávat, a to buď pomocí čerpadla nebo ventilu. Jednoduchá instalace a rychle zprovoznění. Při standardním provozu jednotka ke své funkci používá hladinové spínače pro určení minimální a maximální hladiny, nicméně je možné používat i režim, který po aktivaci doplňování (např. tlačítkem), spustí doplňování na určený čas. Tato funkce může sloužit také jako ochranná, kdy v případě selhání hladinového spínače horní hladiny po nastaveném čase vypne doplňování a zabrání tak přeplnění nádrže.
Kromě samotné jednotky ACDU budete potřebovat ještě tyto komponenty:
Zdroj 12 V DC, který bude napájet jak jednotku, tak připojenou zátěž (ventil, čerpadlo, relé, …), např. produkt 1476824244
Ventil, čerpadlo, relé ap. Jednotka umožňuje spínat DC zátěž se jmenovitým napětím 12 V a proudem max. 1,6 A.
Plovákové spínače pro určení min. a max. hladiny
(volitelné) Krabička s vývodkou 1692337711
Zapojení
Svorky – a + : Napájení, zdroj 12 V DC
Svorka M: DC zátěž – čerpadlo, ventil, relé, stykač ap. Max. příkon zátěže je 18 W. U čerpadla je nutno pohlídat směr otáčení DC motoru a připadně prohodit vodiče (změnit polaritu).
Pro zátěž se jmenovitým napětím jiným než 12 V DC nebo příkonem více jak 18 W použijte pomocné relé.
Svorka SW1: Plovákový nebo jiný spínač, který určuje max. hladinu (pro vyčerpávání min. hladinu).
Svorka SW2: Plovákový nebo jiný spínač, který určuje min. hladinu (pro vyčerpávání max. hladinu) a spustí proces doplňování (nebo vyčerpávání).
Svorka PR: Nezapojeno
První spuštění
Zapojte modul dle popisu výše
V menu Automatizace nastavte položku Automatizace na ZAP.
Spusťte doplňování aktivací spínače SW2 nebo v menu Automatizace→Doplňování zvolte Ruční doplň.
Nastavení
Jednotka umožnuje nastavit parametry dle výpisu struktury menu níže. Pro samotné doplňování jsou důležité především tyto parametry:
MaxDobaDopln: Určuje maximální dobu, po kterou je aktivován výstup M (tedy např. čerpadlo nebo ventil). Po uplynutí této doby se výstup deaktivuje. Parametr slouží především jako ochranná funkce, aby nádrž nepřetekla v případě, že se neaktivuje plovákový spínač a nevypne tedy proces doplňování. Tuto funkci je možno vypnout nastavením času na 00:00.
Menu Koncové spínače: Obsahuje tři parametry:
Parametr Použít [Ano/Ne] určuje, zda se bude vyhodnocovat stav spínačů/plováků SW1 a SW2. Je-li hodnota nastavena na Ne, pak je možné doplňování aktivovat pouze ručně v menu a doplňování se zastaví pouze po uplynutí doby MaxDobaDopln (pokud je doba 00:00, nevypne se výstup nikdy).
Parametr Typ spínačů určí, zda jsou použity spínače/plováky se spínacím (NO) kontaktem nebo rozpínacím (NC) kontaktem.
Parametr Spín. základ. určuje, který spínač je povážován za základní a určuje max. hladinu vody.

Parametry

Katalogové číslo: 175564 Kategorie: , ,
crossmenu